Litúrgia de la paraula

Lectures i Salm

Asseguts.

Cada celebració te assignades les lectures, el salm responsorial i l’Evangeli, segons el calendari litúrgic i el cicle anual corresponent. La primera lectura acostuma a pertànyer, tret del temps pasqual, a l’Antic Testament. La segona correspon als escrits dels Apòstols (Fets o Cartes).

Qualsevol membre de l’assemblea, amb capacitat suficient, pot fer de lector en aquesta part de la Litúrgia de la Paraula. En aquest cas es dirigirà al lloc destinat per a proclamar les lectures, on estarà preparat el Leccionari (llibre de les lectures) i dites les monicions (si n’hi ha), començarà a llegir.

Una vegada hagi conclòs la seva lectura

Lector: Paraula de Déu.

T: Vos ho demanam, Senyor.

El lector que llegeixi el salm responsorial introdueix primer l’antífona que desprès respondrà l’assemblea, i tot seguit anirà enllaçant aquestes respostes amb les estrofes del salm.

Lector: Paraula de Déu.

T: Vos ho demanam, Senyor.

Abans de l’Evangeli ens posem dret i cantem l’Al·leluia (o en temps de Quaresma un altre cant d’aclamació a Jesucrist). El sacerdot es disposa a proclamar l’Evangeli. En veu baixa prega al Senyor que li atorgui la força de la seva llum, per a entendre millor la seva Paraula i dur-la a la pràctica. Si la solemnitat de la celebració ho requereix, es pot encensar el leccionari.

El sacerdot es dirigeix a la assemblea:

S: El Senyor sigui amb vosaltres.
T: I amb el vostre esperit.

S: Lectura de l’Evangeli segons Sant… (s’anomena l’autor de l’Evangeli que es va a proclamar).

Tot dient aquestes paraules, el sacerdot fa el senyal de la creu damunt el leccionari i a ell mateix. També ho fa l’assemblea.

T: Glòria a vós, Senyor.

El sacerdot llegeix l’Evangeli.

S: Paraula del Senyor.
T: Vos alabam Senyor

El sacerdot besa el leccionari i seiem per escoltar l’homilia.

Homilia

El sacerdot ens explica la Paraula de Déu per a poder aplicar-la a les nostres vides.