Inici de la celebració

Entrada i salutació

Drets. Entra el sacerdot fa una inclinació davant l’altar, el besa i es trasllada a lloc des d’on iniciarà la celebració.

Sacerdot: En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant

 

Tots: Amén.

El sacerdot saluda l’assemblea i desprès pot adreçar unes paraules d’acolliment, que poden ajudar a situar el temps litúrgic, la festa que es celebra o qualsevol circumstància que calgui destacar.

La litúrgia recull algunes fórmules de salutació més comuns, com ara:

S: Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l’amor de Déu Pare i la comunió de l’Esperit Sant siguin amb tots vosaltres
T: I amb el vostre esperit

Acte penitencial

L’acte penitencial ens disposa interiorment per celebrar l’Eucaristia, reconeixent les nostres faltes i debilitats, davant els germans i Déu mateix.

S: Germans: Preparem-nos a celebrar els sants misteris, reconeixent el nostres pecats .

Existeixen varies fórmules d’acte penitencial.

Fórmula penitencial 1

Sacerdot i tots: Jo confesso a Déu totpoderós
i a vosaltres, germans,
que he pecat, per culpa meva,
de pensament, paraula, obra i omissió.
Per això, demano a la Verge Maria, Mare de Déu,
als àngels i als sants, i a vosaltres, germans,
que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor.

S: Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna.
T: Amén .

S: Senyor, teniu pietat.
T: Senyor, teniu pietat.

S: Crist, teniu pietat.
T: Crist, teniu pietat.

S: Senyor, teniu pietat.
T: Senyor, teniu pietat.

O també: Fórmula penitencial 2

La part resada del sacerdot es pot variar segons convingui a la celebració

S: Vós, que heu estat enviat per confortar els cors penedits: Senyor, teniu pietat.
T: Senyor, teniu pietat.

S: Vós, que heu vingut a cridar els pecadors, Crist teniu pietat.
T: Crist, teniu pietat.

S: Vós, que seieu a la dreta del Pare, intercedint per nosaltres, Senyor, teniu pietat
T: Senyor, teniu pietat.

S: Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna.
T: Amén.

Himne de lloança

Només per als diumenges i els dies festius en el quals correspongui fer-ho, el sacerdot introdueix el Glòria (resat o cantat), i tota l’assemblea s’hi afegeix.

Sacerdot i tots:
Glòria a Déu a dalt del cel,
i a la terra pau als homes que estima el Senyor.
vos lloam, vos beneïm,
vos adoram, vos glorificam,
vos us donem gràcies, per la vostra immensa glòria,
Senyor Déu, Rei celestial,
Déu Pare omnipotent.
Senyor, Fill unigènit, Jesucrist,
Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare,
vós, que llevau el pecat del món, teniu pietat de nosaltres;
vós, que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica,
vós que seis a la dreta del Pare, teniu pietat de nosaltres.
Perquè vós sou l’únic Sant,
vós l’únic Senyor,
vós l’únic Altíssim,
Jesucrist, amb l’Esperit Sant,
en la glòria de Déu Pare. Amén.