L’Eucaristia

La santa missa

Eucaristia vol dir “acció de gràcies”. L’origen de la celebració eucarística el trobem en el sopar, celebrat per Jesús i els deixebles la nit abans de la seva mort. Sant Pau ens ho explica així en la seva carta als corintis:

«Jesús, la nit que havia d’ésser lliurat, prengué pa i, després de donar gràcies, el partí i digué: Això és el meu cos, lliurat per a vosaltres. Semblantment féu també amb la copa, després d’haver sopat, i digué: Aquesta copa és la nova aliança en la meva sang; això, feu-ho, cada vegada que en beureu, per la meva commemoració».

La forma com actualment la litúrgia romana celebra la missa és descrita a l’Ordenació general del Missal Romà, publicada per Pau VI el 1969, d’acord amb els decrets del concili II del Vaticà. El desenvolupament de la missa consta de cinc parts:

  1. Inici de la celebració
  2. Litúrgia de la Paraula
  3. Litúrgia Eucarística
  4. Ritual de la Comunió
  5. Ritu de conclusió

L’assistència a la celebració eucarística hauria de suposar quelcom més que la mateixa assistència. Hauríem de participar sempre de la Missa, esforçant-nos a entendre, viure i gaudir cada cop més d’ella i fer-ho de manera profundament comunitària, evitant actituds aïllades i egoistes.