Consell Parroquial

En Consell Parroquial d’Algaida és l’òrgan encarregat de la gestió i control de la nostra parròquia. Entre els seus comesos esta l’aprovació dels horaris de les celebracions, els pressuposts, l’organització i programació d’activitats per part de la nostra parròquia, etc.

Són membres del Consell Parroquial: Jaume Serra (Rector d’Algaida), Bernat Sureda, Maria Apol·lònia Vidal, Catalina Llull, Rafel Puigserver, Maria Jaume “Mindona”, Gabriel Vich Miralles, Toni Cañellas.

Per tal de poder dur a terme una gestió més directe, així com la redacció de l’ordre del dia i altres aspectes, es va decidir la creació d’una comissió executiva permanent del Consell Parroquial que està formada per: Jaume Serra, Gabriel Vich Miralles, Joan Oliver Bauzà i Toni Cañellas.

Si voleu fer algun suggeriment a la gestió de la parròquia ho podeu fer mitjançant un correu electrònic. Moltes gràcies.